* merkityt ovat pakollisia tietoja
Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
2. Huoltajan tiedot
(muodossa: Etunimi Sukunimi)
Kuvauslupa (julkaisemme kuvia ilman nimiä seurojen viestintäkanavissa, mm. facebook, nettsivut) *