Tapahtumaan ilmoittautuminen
Oppilaitoksille
Liikkuva opiskelu verkostotapaaminen etänä

15.00 Avaussanat/Anu Muurinen, asiantuntija, Liikkuva koulu ja toinen, LiikU

15.05-17 Opetukseen integroitu liike innostaa ja tukee oppimista/Susanna Takalo, yliopistonlehtori, Oulun yliopisto

Koulutuksella vahvistetaan aineenopettajien osaamista hyödyntää opetuksessaan liikettä ja liikkumista oppimisen tukena kaikissa oppiaineissa. 

Koulutus perustuu tuoreeseen kansalliseen ja kansainvälisen tutkimustietoon liikunnan ja oppimisen välisestä yhteydestä. 

Koulutuksessa tutustutaan kaikkien oppiaineiden opetukseen vaivattomasti sovellettaviin liikettä integroiviin toiminnallisiin työtapoihin. 

Pääpaino on oppiainekohtaisessa työskentelyssä, joka tarjoaa monipuolisia istumista tauottavia ja liikettä hyödyntäviä opetusmenetelmiä äidinkielen, vieraiden kielten, matemaattisten aineiden ja reaaliaineiden toiminnallisen oppimisen tueksi.

17.15-17.50 Lounais-Suomen Liikkuva opiskelu verkosto

- Mitä meneillään? Missä tarvitaan tukea? 

Osallistujien ajatusten/ideoiden vaihto ja sparraus

17.50-18 Palaute 

LiikUn tietosuojaseloste on luettavissa nettisivuiltamme www.liiku.fi/tietosuoja. Tämän lomakkeen alakulmassa on ilmoittautumisjärjestelmän tietosuojaseloste.Tietojasi käytetään vain tämän tilaisuuden toteutukseen, jotta osaamme varautua tarjoiluihin, materiaaleihin, laskutukseen tms. Ilmoittautumistiedot ovat vain LiikUn vastuuhenkilöiden käytettävissä.


Huomio!
Tähän tapahtumaan ilmoittautuminen ei ole sallittu. Joko ilmoittautumisaika on päättynyt, tai ilmoittautumismahdollisuutta ei ole vielä avattu.
Tietosuojaseloste
ILMARI