Ilves ry:n aikuisten jäsenmaksu 2019
Hallinto
Jääurheilujaosto, toimihenkilöiden jäsenmaksu 2019, 26 €

Toimihenkilöiden henkilötietojen tallentamisen ja käsittelyn tarkoitus on tehostaa seuran junioritoiminnan viestintää ja tiedonhallintaa niin, että se tukee laadukasta toimintaa.

EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) astui voimaan 25.5.2018. Asetus edellyttää, että seuran on saatava suostumus jokaisen henkilön tietojen käsittelyyn.

Rekisteröitymisen yhteydessä pyydämme suostumuksen henkilötietojen käsittelyyn ja julkaisemiseen sekä suostumuksen seuran lähettämien sähköpostien, tiedotus- ja markkinointiviestien vastaanottamiseen.

HUOM! Tämä suostumus edellytetään myös joukkueen omaan tiedotukseen ja viestintään.

Kaikilta seuran jäsen- ja toimintamaksurekisterin henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilta toimihenkilöiltä edellytetään salassapitovelvollisuus käsiteltävien henkilötietojen osalta seuran antamien ohjeistusten mukaisesti.

Suostumukset ovat koska tahansa peruttavissa.

Vapaaehtoisten rikosrekisteriote! Laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan 1.5.2014. Vapaaehtoistoimintaa järjestävillä yhteisöillä on tietyin edellytyksin mahdollisuus tarkistaa vapaaehtoisten rikostausta. Lomakkeen lopussa pyydetään suostumus siihen, että seura voi tarpeelliseksi katsoessaan hankkia edellä mainittuun liittyen vapaaehtoistoimijan rikosrekisteriotteen.

Mobiilijäsenkortin, Ilves-Appin, lataaminen edellyttää seuran jäsenmaksun maksamista.
”Mobiilin jäsenkortin käytön yhteydessä Ilves-Appiin tallentuu nimi, puhelinnumero, osoitetiedot, sukupuoli, syntymäaika- ja vuosi, sekä näkyy normaaliin toimintaamme liittyviä kaupallisia viestejä kuten jäsenetuja”.

* merkityt ovat pakollisia tietoja


 
Tietosuojaseloste
ILMARI