EFT - tunnekeskeinen pariterapia 2 pv
EFT - tunnekeskeinen pariterapia 2 pv, Helsinki 9.-10.5.2019
Helsinki
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä 1
Hygge Seminaari VERKKO
Verkkokoulutus
Hygge Seminaari
Helsinki
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä II
Torstai 08.03.2018 klo 9-16 Helsinki
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä I
Verkkokurssilisenssi 3kk
pe 16.8.2019 klo 9-16 Helsinki
Koulun keinot haastavaan käytökseen - psykologinen täsmäisku - konstit ja kontraindikaatiot
Koulun keinot haastavaan käytökseen Verkkokurssilisenssi 3kk
Kriisi-interventiokoulutus / Psykologinen debriefing 2pv
Nykyaikaiset kriisi-interventiot, kouluttajana dos. Salli Saari
Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op
Helsinki Syksy 2019
Muistihoitajan koulutusohjelma 1 vuosi
verkkokoulutus saatavana heinäkuussa
Helsinki, syksy 2019
Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito
Verkkokurssilisenssi 3kk
NEPSY
Nepsy-ohjaaja syksy 2019 Helsinki
Nepsy-ohjaaja syksy 2019 Kajaani
Psykiatrinen lastensuojelutyö 5op
Verkkokoulutus saatavilla heinäkuussa
Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja
Psykogeriatrinen hoitotyön valmentaja - muistikoordinaattori, seuraava koulutus aloitetaan 2020 keväällä
Psykoterapian perusvalmiudet 30 op 1v
koulutus verkkokurssina, saatavana heinäkuussa 2019
Helsinki, syksy 2019
Superviisautta esimiehille - käytännön johtamispsykologia voimavarana
Verkkokurssilisenssi 3kk
Helsinki 23.5.2019
Trauma, stressi, keho ja liike
Verkkokurssilisenssi 3kk
Keskiviikko 11.9.2019 klo 9-16, Helsinki
Työhaastattelun menetelmiä 9.30-11
webinaari
Työnohjaajakoulutus
Työnohjaajakoulutus 2v Helsinki
Validaatio menetelmäseminaari
16.-17.5.2019 Helsinki tai verkon välityksellä
Verkkokurssilisenssi
Kotiin tehtävän työn ABC
Rinnakkain stressin kanssa
Särkyvä mieli - lasten ja nuorten psyykkinen oireilu 1pv
Vammaistyön psykologinen työkalupakki 1pv
Auttajien auttaminen
Koulun keinot haastavaan käytökseen - psykologinen täsmäisku - konstit ja kontraindikaatiot
Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa - mitä perheiden parissa työskentelevien tulisi aiheesta tietää
Lapsi, jolla on tunnekylmiä piirteitä - miten suhtautua ja hoitaa? 1/2 pv
Mikroilmeet ja eleet
Psyykkisen kriisin kohtaaminen - akuutin kriisin arviointi ja hoito 1pv
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun 1pv
Miten pärjätä kaikissa tilanteissa?
Superviisautta esimiehille - käytännön johtamispsykologia voimavarana
Brainscience for leaders
Monikulttuurisuuden kohtaaminen - Verkkokurssilisenssi 3kk
Ymmärtävä kohtaaminen - verkkokurssilisenssi 3kk
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I - verkkokurssilisenssi 3kk
Salattu ja vaiettu häpeä - seminaari häpeästä ja sen kohtaamisesta 1,5 pv
Kyllin hyvä vanhemmuus
Aivojen elämänkaari ja huolto muistisairaanhoidossa
Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito
Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivä 2017 - verkkokurssilisenssi 3kk
Lapsen suru ja surutyö koulussa
Trauma, stressi, keho ja liike
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä I
Lääkkeetön mieli -seminaari, katso asiantuntijaluennot 24/7
Z AMMATILLISET JULKAISUT
Ammatillista asiaa - Systemia 2 - Ajankohtaisia aiheita ammattiauttajille
Z Julkaisut
Muistisairaan psykoterapeuttinen hoiva ja hoito
Myönteistäjät
Sininen talo
Suurerhe
Systemia 1 - Ajankohtaisia Artikkeleita Perheterapiasta
Systemia 2 - aiheita ammattiauttajille
Särkyvä mieli - lasten ja nuorten psyykkinen oireilu
Väkivallan preventio sosiaali- ja terveysalalla -kirja
Kiireellisten talo
Psykoa johtamista e-kirja