Aivojen biohakkerointi ja mielen hoitaminen
Helsinki 28.9.2020
Business Coaching työvälineeksi ja osaksi palveluvalikoimaa
Business Coaching, Helsingissä 17.-18.8.2020 (myös etäosallistuminen 2-suuntaisella videoneuvottelulla mahdollista)
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä 1
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä 1 Helsingissä to 16.4.2020
Konsti - haastavan käytöksen psykologinen hallinta
Konsti verkkokurssilisenssi 3kk
Koulun keinot haastavaan käytökseen - psykologinen täsmäisku - konstit ja kontraindikaatiot
Koulun keinot haastavaan käytökseen Verkkokurssilisenssi 3kk
Kriisi-interventiokoulutus / Psykologinen debriefing 2pv
Nykyaikaiset kriisi-interventiot, kouluttajana dos. Salli Saari, 26.-27.8.2020
Kriisityön erikoistumisopinnot 10 op
Kälviä alkaa vuonna 2020, aloituspäivä 14.9.2020
Helsinki alkaa vuonna 2020, aloituspäivä 21.9.2020
Kriisityön organisointi, suunnittelu ja johtaminen
Kriisityön organisointi, suunnittelu ja johtaminen VUONNA 2020 klo 9-16, Helsinki
Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta kotona ja koulussa
kevät tai syksy 2020 klo 9.00-16.00 Helsinki/ Jari Sinkkonen
Muistihoitajan koulutusohjelma 1 vuosi
verkkokoulutus saatavana loppuvuodesta
Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito
Verkkokurssilisenssi 3kk
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I - verkkokurssilisenssi 3kk
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I
Muistisairauksien tutkimus- ja arviointimenetelmien lisäpätevyyskoulutus
CERAD+MOCA ym. VERKKOKOULUTUS 24/7 -3kk lisenssi
Muistisairauksien uudet hoitosuositukset haltuun
Muistisairaan lääketiteellinen käypähoito 2 verkkokoulutus 24/7
NEPSY-TERAPEUTTI
Nepsy-terapeutti Syksy 26.10.2020
NEPSY - KOULUTUSPÄIVÄT
SYKSYLLÄ 2020 ennakkoilmoittaudu: Aivojen biohakkerointi ja mielen hoitaminen ** Uusia välineitä asiakastyöhön - mobiililaitteiden neuro- ja biopalautesovellukset
NEPSY
Nepsy-ohjaaja syksy 2020 Helsinki 7.9.2020
Neurofeedback urheiluvalmennuksen tukena
KESÄLLÄ 2020 1pv johdantokoulutus (järjestetään useampia päiviä)
Perheterapian perusteet 10 op (systeeminen, perheterapeuttinen lastensuojelutyö)
Koulutus alkaa 28.5.2020 ja päättyy syksyllä 2020
Psykiatrinen lastensuojelutyö 5op
Verkkokoulutus
Psykologian yliopisto-opintojen perusopintokokonaisuus
Psykologian perusopinnot, 25 op, UEF (Itä-Suomen yliopiston vaatimusten mukaisesti) verkko-opinnot
Psykososiaalinen oppilashuoltotyö 10op - koulun, psykiatrian ja lastensuojelun rajapinnoilla
Psykososiaalinen oppilashuoltotyö 10op - koulun, psykiatrian ja lastensuojelun rajapinnoilla, Verkkokoulutus
Psykoterapian perusvalmiudet 30 op 1v
koulutus verkkokurssina, saatavana heti
Psykoterapian perusvalmiudet 5-10 op RÄÄTÄLÖITY TÄYDENNYSKOULUTUS esim. nepsy-ohjaajakoulutuksen suorittaneille
räätälöity koulutus hops:n mukaan
Psyykkisen kriisin kohtaaminen - akuutin kriisin arviointi ja hoito 1pv
Kälviä 15.9.2020
Helsinki 22.9.2020
Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä - osallistu verkossa
Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä - osallistu verkossa
Sijaisperheen ohjaus ja tuki 5op Sijaisperheohjaajan pätevöitymiskoulutus
Sijaisperheen ohjaus ja tuki 5op Sijaisperheohjaajan pätevöitymiskoulutus Helsinki 2020
Superviisautta esimiehille - käytännön johtamispsykologia voimavarana
Verkkokurssilisenssi 3kk
Tilauskoulutus
Aggressiivisen asiakkaan turvallinen hallinta
EFT - tunnekeskeinen pariterapia 2 pv
Persoonallisuus- ja syömishäiriöt
Psyykkinen etäännyttäminen asiakastyössä
Trauma, stressi, keho ja liike
Syksy 2020 klo 9-15 Helsinki, Kouluttajina Sami Saikkonen & Jussi Sudenlehti
Verkkokurssilisenssi 3kk
Työnohjaajakoulutus
Työnohjaajakoulutus 2v Syksy 2020
Vammaistyön psykologinen työkalupakki 1pv
Verkkokurssilisenssi 3kk
Verkkokurssilisenssi
Kotiin tehtävän työn ABC
Rinnakkain stressin kanssa
Särkyvä mieli - lasten ja nuorten psyykkinen oireilu 1pv
Vammaistyön psykologinen työkalupakki 1pv
Auttajien auttaminen
Koulun keinot haastavaan käytökseen - psykologinen täsmäisku - konstit ja kontraindikaatiot
Lapsen vieraannuttaminen erotilanteissa - mitä perheiden parissa työskentelevien tulisi aiheesta tietää
Lapsi, jolla on tunnekylmiä piirteitä - miten suhtautua ja hoitaa? 1/2 pv
Mikroilmeet ja eleet
Psyykkisen kriisin kohtaaminen - akuutin kriisin arviointi ja hoito 1pv
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun 1pv
Miten pärjätä kaikissa tilanteissa?
Superviisautta esimiehille - käytännön johtamispsykologia voimavarana
Brainscience for leaders
Monikulttuurisuuden kohtaaminen - Verkkokurssilisenssi 3kk
Ymmärtävä kohtaaminen - verkkokurssilisenssi 3kk
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I - verkkokurssilisenssi 3kk
Salattu ja vaiettu häpeä - seminaari häpeästä ja sen kohtaamisesta 1,5 pv
Aivojen elämänkaari ja huolto muistisairaanhoidossa
Muistisairaan haitallisten käytösoireiden hoito
Muistisairaanhoidon asiantuntijapäivä 2017 - verkkokurssilisenssi 3kk
Trauma, stressi, keho ja liike
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä I
Johtamisen Psykologinen Pelisilmä I
Mielen lääkkeettömät hoitomuodot
Koulun keinot haastavaan käytökseen - psykologinen täsmäisku - konstit ja kontraindikaatiot
Kyllin hyvä vanhemmuus
Lapsen suru ja surutyö koulussa
Vuorovaikutusvälineitä haastaviin kohtamisiin
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I/ 2 pv/ kouluttajana Muistisairauksien käypä hoito työryhmän jäsen, erikoislääkäri Ari Rosenvall
Muistisairauksien uudet hoitosuositukset haltuun
Miten auttaa tunnehäiriöistä lasta kotona ja koulussa/ Jari Sinkkonen & Raul Soisalo
Konsti - haastavan käytöksen psykologinen hallinta (Eija Ahvo & Raul Soisalo)
Muistisairaan lääketieteellinen käypähoito I
Adhd:n uudet suositukset VERKKOKOULUTUS
Työhaastattelun menetelmiä
Rohkeutta olla, rohkeutta esiintyä - kouluttajana Sami Saikkonen - 1 pv
Kriisityön organisointi, suunnittelu ja johtaminen (SAATAVANA KEVÄÄLLÄ 2020)
Salattu ja vaiettu häpeä - 2 pv asiantuntijaseminaariin pohjautuva koulutus häpeästä ja sen kohtaamisesta ja hoitamisesta
Superviisautta esimiehille - käytännön johtamispsykologia voimavarana
Muistisairaan haitallisten käytösoireiden arviointi ja hoito
Verkkoulutuslisenssi 1v
Muistihoitajan koulutusohjelma 1 vuosi 24/7 opisekelu
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun 1pv
Vuorovaikutusvälineitä lasten ja nuorten kanssa keskusteluun 1pv, Helsinki 24.8.2020
Väkivallan preventio sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä sivistystoimessa
Helsinki tai videoneuvotteluyhteydellä 2020 klo 9-16
Z Julkaisut
Muistisairaan psykoterapeuttinen hoiva ja hoito
Myönteistäjät
Sininen talo
Suurerhe
Systemia 1 - Ajankohtaisia Artikkeleita Perheterapiasta
Systemia 2 - aiheita ammattiauttajille
Särkyvä mieli - lasten ja nuorten psyykkinen oireilu
Väkivallan preventio sosiaali- ja terveysalalla -kirja
Kiireellisten talo
Psykoa johtamista e-kirja
PELKO -tietokirja peloista ja niiden voittamisesta
Perheen suojassa - Miten onnistua sijaisperheenä?
Tulevaisuuden lastensuojelu -kirja